NHƯ THU

 
Mộng Thắm

Trầu cau gá nghĩa dệt vuông tròn
Thệ ước an lành nguyện sắt son
Giấc ngủ êm đềm dù tuyết lạnh
Lời ru ấm áp dẫu đêm mòn 
Giờ đây dạ thỏa nhìn chung hướng
Buổi ấy vai kề dạo khắp thôn
Chén rượu quỳnh tương vùi mộng thắm
Trăng già lặng lẽ khuất đầu non.
 
Có Nỡ Không?

Thấy ảnh phai màu vẫn đợi trông 
Đêm nay ngắm kỹ xót xa lòng!
Má hồng phấn điểm khơi niềm nhớ
Mũ ấm khăn quàng kết sợi mong
Cứ ngỡ người xưa đà rõ ý
Nào đâu mộng úa mãi xoay vòng
Trên đường nếu gặp thì xin chớ
Ngoảnh mặt làm thinh...có nỡ không?
  Trở lại chuyên mục của : Như Thu