NHƯ THU


 
Tím
 
Tím cả hồn ai buổi xuống tàu
Tím hoài nhung nhớ thủa tìm nhau
Tím môi tê tái khôn hờ hững
Tím dạ u buồn mãi nặng sâu
Tím nỗi cô đơn miền giá lạnh
Tím đêm phiền muộn tính đa sầu
Tím cơn khắc khoải hoen dòng lệ
Tím kẻ tha phương đến bạc đầu.
 
Em Cùng Ta
 
Muôn trùng cách biệt vẫn chờ em
Xứ lạ cô đơn bóng ngã thềm
Tình thắm mơ hoài sao khó giữ
Thiệp hồng gửi đến chẳng buồn xem
Mong người phương nớ xa ngàn dặm
Thương bạn nơi nầy thức mấy đêm
Mải ước đôi mình chung gối mộng
Thỏa lòng khao khát đón môi em.
 
Xa Lòng...
 
Xa lòng cách mặt ước cùng nhau
Rạo rực tim yêu nhớ thủa nào...
Mơ tưởng dìu ai hòa khúc nhạc
Trông chờ đón bậu ngắm trăng sao
Giận người lặng tiếng buồng tim vỡ
Nghĩ phận trắng tay suối lệ trào
Bà Nguyệt khuyên lơn đừng gắng nữa !
Thôi đành giữ dạ chẳng trèo cao.
  Trở lại chuyên mục của : Như Thu