NHƯ THU


Trường Làng Ơi!

 

Oi nồng nắng trải thấy mà thương!
Cửa lớp im ru quạnh quẽ trường
Phượng vĩ cành mang nhiều nỗi luyến
Ve sầu nhạc trỗi lắm niềm vương
Người xưa man mác buồn trong dạ
Dáng nhỏ bơ vơ lạc giữa đường
Một thoáng bùi ngùi yêu đất mẹ
Đêm này bỗng chợt nhớ quê hương!

  Trở lại chuyên mục của : Như Thu