NINH GIANG THU CÚC


Chị Đi Ư?!
 
Đón khách phiêu du nắng xế chiều
Tiếng reo hạnh ngộ cỏ hoa xiêu
Thiếu lời khách sáo trên đầu lưỡi
Dư khúc chân tình dưới mái liêu
Nhà nhỏ ba gan tình trải rộng
Ngõ sâu một đoạn nghĩa bao nhiêu
Tình thơ chất ngất trao chưa cạn
Đất Bắc trời xa vút cánh diều
 
 
 

Nước Mắt Hoa
 

Vườn xưa e ấp nụ tường vi
Rượu cúc vơi đầy sóng sánh ly
Ngày nhớ Quỳnh hoa miền cố lý
Đêm mơ hoàng hậu chốn cung quỳ
Hè sang phượng nở khoe màu lửa
Thu đến sen tàn giấu lệ mi
Lã ngọn hải đường Ngưng Bích viện
Đóa trà năm bảy bận, còn chi?!
 
 

Thức Tìm
 
Dâu bể thói đời ta cứ im
Nghe nhìn đau mắt giả vờ dim
Dặm dài mỏi gối đời trôi dạt
Nẻo ngắn dừng chân cuộc nổi chìm
Trăm tuổi đã già chưa ánh mắt
Nghìn năm còn trẻ mãi con tim
Trông vời chốn cũ thương que cũ
Tri kỷ còn ai mải miết tìm.
 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc