NINH GIANG THU CÚC


Chiều Đối Ẩm

 
Từng mảnh tơ trời nhẹ nhẹ buông,
Vương vai thi khách một chiều buồn
Chân vang nhịp bước về phương mộng
Tay níu thời gian vọng cội nguồn
Một thuở đầu xanh tràn ước nguyện
Mà nay sợi trắng bẽ bàng tuôn
Vẫn vui sống khỏe cùng nhân thế
Đối ẩm trà thơm mấy chén suông.
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc