NINH GIANG THU CÚCĐã Mấy Xuân
(Kính tặng anh Phạm Thăng)

 
Xuân lại trở về ngự thế gian
Ấm từ hương ấp đến quan san
Hoa tươi trước gió ngời thanh sắc
Trái ngọt bên cây ngát vị trần
Phóng bút huỳnh mừng làng vận luật
Tài hoa muội quý khách kinh luân
Một lần tương ngộ hôm nao nhỉ
Đến tận bây giờ đã mấy xuân.

                     
 
Xuân Niệm
 
Xuân đến con thêm một tuổi đời
Nhìn gương tóc đã lệch đường ngôi
Tháng năm từng sợi buồn vương rụng
Tiêu muối hai màu gió nắng phơi
Cố trả cho xong nhiều nghiệp quả
Gắng công dồn góp chút duyên trời
Thiền hành trì niệm tròn hôm sớm
Thủy sám Lăng nghiêm đọng ý lời.

                             
Xuân Mới
 

Uyển chuyển gót hài lướt dặm xuân
Xiêm ý e ấp mộng châu trần
Băng trinh thơm ngát hương nhan sắc
Tuế nguyệt tỏa ngời ý thiện chân
Chìn chục thiều quang tươi lẽ sống
Một trời ước vọng sáng tinh thần
Bút hoa còn đợi tay khai phóng
Tứ lạ từ hay đẹp vạn phần.
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc