NINH GIANG THU CÚC


Đâu Thấy Đào Nguyên
 
Sương khói mơ hồ lộng biển khơi
Chiều nghiêng nỗi nhớ vọng phương trời
Bờ xanh liễu rũ đau tan hợp
Mây trắng trăng cài vỡ giọt rơi
Tiễn bước mùa đi buồn cố độ
Vẫy chào xuân lại nét nguyên khôi
Đào Nguyên lăng lắc tìm đâu thấy
Xuôi ngược ta bà tôi gặp tôi

(Link xướng họa: ở đây
)  
 
 

Thu Vọng Tiền Nhân
 
Thoáng lạnh mơ hồ thu chớm sang
Nghiêng nghiêng vóc liễu nạm tơ vàng
Nghê thường xiêm áo ngời cung quảng
Vũ khúc âm giai sáng địa đàng
Dương hậu đùa trăng vui ngọc thốt
Minh hoàng đối bóng ấm sương chan
Thềm hoa thi khách ru hồn mộng
Duyên bút nợ tình nguyện gánh mang
 
 

Thu Vĩnh Cửu
 
Lá vàng chiếc chiếc khẽ khàng rơi
Lại nữa mùa thu đến nữa rồi
Quê mẹ xôn xao ngày trở bước
Lòng con ấm áp lệ trào sôi
Nhớ thời khốn khó vì bom đạn
Mừng cuộc an vui đã phục hồi
Dâng nén hương trầm lên tổ phụ
Tạ ơn trời biển thuở nằm nôi
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc