NINH GIANG THU CÚC

 

Hàn Mặc Tử

(Tặng P. X. T)
 
Tài mệnh Phong Trần mãi sáng danh
Ấy nhờ công đức đấng sinh thành
Thâm ân một khối chưa đền đáp
Lâm lụy thân già thức trọn canh
Ghềnh Ráng con buồn, bao kẻ viếng
Gò Bồi mẹ lạnh, mộ bia xanh
Phạm Sinh lặn lội mong tìm “tuyển”
Hoài bão chu toàn sử Lệ Thanh.


 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc