NINH GIANG THU CÚC
 
 

Miền Đất Võ Và Văn

 
Bình Định từ xưa đến tận giờ
Cảnh tình sông nước đẹp như mơ
Địa linh sinh sản bao hiền sĩ
Nhân kiệt trưởng thành tự cố sơ
Nghiệp võ Tây Sơn ngời quốc sử
Nghề văn Tuy Phước rạng trang thơ
My Lăng bến cũ còn trong mộng
Thị Nại đêm trăng khó hững hờ
                               

Trăng Nước Sông CÔN

 
Trăng nước sông Côn đẹp tuyệt vời
Vườn thơ – nhẹ bước ghé sang chơi
Đượm tình thi hữu hương trà đậm
Thắm nghĩa văn nhân sắc mực tươi
Gặp gỡ một lần hoài luyến mến
Tâm tư mấy bận mãi không vơi
Đôi vần giao cảm xin tâm niệm
Chút nghĩa tri âm mãi sáng ngời.

                                    Ninh Giang Thu Cúc
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc