NINH GIANG THU CÚC


 

Năm Mới Nguyện Cầu
 
Xuân về cầu nguyện chữ bình an,
Sông núi ba miền đẹp cảnh quan
Quốc nạn – tham ô, trừ gốc rễ
Nguy cơ bão lũ biệt thôn làng
Bốn mùa sung túc vui trăm họ
Tám tiết ôn hòa ấm thế gian
Nông sĩ công thương đoàn kết lại
Hiến dâng Tổ quốc vạn vinh quang.
 
 
Xuân Mới
 
Lòng vui phơi phới đón xuân sang,
No ấm muôn dân mạch sống tràn
Đất tổ nghìn đời lừng sử sách
Anh hùng vạn thuở rạng tôn nhan
Miếu đường ấm cúng thơm hương khói
Gia tộc vui vầy khúc nhạc vang
Đã hết tháng ngày mưa gió cũ
Việt Nam ơi! Vững chữ Âu Vàng.
 
 
Xuân Nhớ
 
Quê nhà đông tận sắp sang xuân,
Cảm kích niềm tây họa mấy vần
Đất lạ hoàng hôn – thương cố quận
Thềm xưa trừ tịch – hận tha nhân
Mắt xanh gởi mộng sầu biên ải
Tóc trắng ngâm câu lạnh viễn thần
E ấp mai vàng vừa chớm nụ
Trầm xông hương đốt đón Đông Quân.
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc