NINH GIANG THU CÚC

 

Nỗi Đau Nghìn Năm
(Kính dâng danh nhân văn hóa Ức Trai Nguyễn Trãi)

 
Tài trí Ức Trai tỏa rạng ngời,
Tâm công sách lược hiến dâng đời
Bình Ngô một áng lưu muôn thuở
Gia huấn trăm câu đọng ý lời
Nghĩa lớn đượm nhuần tâm nhớ mãi
Tình sâu oan khuất dạ nào nguôi
Nổi chìm ba họ đau lòng nước
Riêng bậc kinh luân khó ngậm cười.
 

Sắc Tài Hệ Lụy
(Viết tặng cuộc tình đẹp và bi tráng 
của Lễ Nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ)
 

Lệ Chi Viên ừ Lệ Chi Viên,
Trăm họ lòng đau vọng cửu tuyền
Thương bậc trung thần lâm kiếp nạn
Tiếc người đức hạnh vướng oan khiên
Côn Sơn mây phủ hờn non nước
Lều Cỏ sương mờ lạnh bút nghiên
Mấy thuở sắc tài ngoài hệ lụy
Nghìn thu sấp ngửa cuộc phong yên.


 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc