NINH GIANG THU CÚC


Nước Mắt Hoa
 
Vườn xưa e ấp nụ tường vi
Rượu cúc vơi đầy sóng sánh ly
Ngày nhớ Quỳnh hoa miền cố lý
Đêm mơ hoàng hậu chốn cung quỳ
Hè sang phượng nở khoe màu lửa
Thu đến sen tàn giấu lệ mi
Lã ngọn hải đường Ngưng Bích viện
Đóa trà năm bảy bận, còn chi?!

Chị Đi Ư
(Kính tặng Nữ sĩ Kim Chi Hoàng Nam Hiên)

 
Đón khách phiêu du nắng xế chiều
Tiếng reo hạnh ngộ cỏ hoa xiêu
Thiếu lời khách sáo trên đầu lưỡi
Dư khúc chân tình dưới mái liêu
Nhà nhỏ ba gian tình trải rộng
Ngõ sâu một đoạn nghĩa bao nhiêu
Tình thơ chất ngất trao chưa cạn
Đất Bắc trời xa vút cánh diều.
 
Khách Tài Hoa
(Kính tặng Nữ sĩ Tố Phương)

 
Gặp chị Tố Phương một buổi chiều
Đồng tình đồng điệu kết thương yêu
Ai đem má phấn vùi sương lạnh
Để khách tài hoa sống quạnh hiu
Đất tổ mỏi mòn đau chín khúc
Quê người thơ thẩn bước đăm chiêu
Cố nhân nghìn dặm cầu tương ngộ
Sưởi ấm tim ai buổi xế chiều.


 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc