NINH GIANG THU CÚC


Thương Lắm Thúy Kiều Ơi!

Thúy Kiều trọng hiếu bỏ quên thân
Quên cả tơ duyên chuyện Tấn Tần
Họ Mã mua người ngồi vắt vẻo
Thúy Kiều bán mạng đứng chôn chân
Bốn trăm lạng – nát – đời khuê nữ
Thân ngọc vàng – tan – mộng quý nhân
Dầu dãi tháng ngày bao tủi nhục
Thương đời tài sắc vướng phong trần

***
Thương Kiều tài sắc vướng phong trần
Nếm đủ cay nồng giữa thế nhân
Mánh khóe lọc lừa – phường bán thịt
Mưu mô sâu hiểm bọn vương thần
Nghĩa ân Từ Hải đền chưa trọn
Nghiệp chướng Tiền Đường rửa sạch trong
Lòng đã yên bởi tròn hiếu đạo
Hay còn vướng chút khách vong thân?

 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc