NINH GIANG THU CÚC
 

Với Một Tấm Lòng
(Họa tặng nhà giáo Trần Hằng trước lúc về hưu)

 
Đưa khách sang sông còn ngóng với
Nỗi lòng phấn bảng vọng theo đời
Trò đi bước tiếp – đường thăng tiến
Cô ở nguyện cầu – tốt đẹp thôi...
Kiến thức tô bồi ngày tiếp nối
Công thành chăm bón mãi không vơi
Lễ, nhân, tín, nghĩa mong tròn đạo
Trọn kiếp lương sư thỏa nguyện rồi.
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc