NINH GIANG THU CÚC


Vọng Tưởng “QUỲNH DAO THI HỘI’
(Kính tặng thi tỷ Mộng Tuyết – thi tỷ Đinh Việt Liên)

 
Một thuở Quỳnh Dao... tỏa sắc hương
Nữ lưu thi hội sáng giai chương
Vần thơ xướng họa bừng thanh khí
Nét bút giao truyền lộng tứ phương
Nhớ buổi sum vầy hồng ngõ trúc
Thương mùa ly biệt tím cầu sương
Trải bao dâu bể ai còn mất
Hậu học nghiêng mình vọng tiếc thương

 
Bao Giờ Nối Lại Vòng tay
(Kính tặng các chị Như Hiên, Việt Nữ, Hỷ Khương)

 
Tái hội Quỳnh Dao... vẫn đợi ngày
Vì thơ vì bạn... trở về đây
Bao năm vắng bóng nghiên sầu mực
Mấy độ xa người bút lạnh tay
Đắng khúc ly bôi trời viễn xứ
Thơm miền tương ngộ buổi sum vầy
Chị em nối lại vòng thương cảm
Mừng tủi dâng dâng tuyến lệ đầy
 

Xuân Mới
(Tặng Như Anh)

 
Uyển chuyển gót hài lướt dặm xuân
Xiêm y e ấp mộng châu trần
Băng trinh thơm ngát hương nhan sắc
Tuế nguyệt tỏa ngời ý thiện chân
Chín chục thiều quang tươi lẽ sống
Một trời ước vọng sáng tinh thần
Bút hoa còn đợi tay khai phóng
Tứ lạ từ hay đẹp vạn phần.

 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc