PHẠM KIM LỢI


Bầy Kê Phổng
(Họa: Vịnh Hòn Gà Chọi/Mai Quang)

Giữa nước lô nhô đá nhú hòn,
Xem kìa! thử đếm bấy nhiêu con
Xòe lông vũ điệu cùng giơ  mỏ
Kết bạn tâm tình phải chịu đòn
Cựa sắc đạp hay tìm cổ bự
Trứng nhiều đẻ mắn chọn chân thon
Thiên nhiên  khéo  tạc bầy kê phỗng
Kể cũng già chơi chẳng có non.
P K L.

Hòn Vọng Phu
( Họa tá vận: Vịnh Hòn Gà Chọi/Mai Quang)
 
 Thăm thẳm vọng phu tượng mấy hòn,
Hình thù kỳ vĩ mẹ bồng con
Quê mình thiếp hẹn quay về bản
Dặm khách chàng đi tránh né đòn
Buổi trước lời trao câu ngắn gọn
Mà nay nắng chiếu xác gầy thon
Cảnh quan di sản dần mai một
Họ phá nung vôi hết nửa non*.
Ph. K.L.
*Hòn Vọng Phu Tô Thị/Lạng Sơn (PKL.)

 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi