PHẠM KIM LỢI


Cảnh Tết

Cận tết ông bà đủ lẵng hoa
Đào lơ trước cữa thọ trong nhà
Trên bàn tỉa chọn cành thiên tuế
Giữa kệ trưng bày nải chuối va
Bánh dẻo cam vàng thêm kẹo sữa
Trầm thơm nến đỏ lại xôi gà
Năm cùng tháng tận lòng viên mãn
Hữu hỷ miên trường phúc lộc đa.

Vui Tết

Một nhánh mai vàng nở rõ bông
Vài câu đối đỏ ngự bên phòng
Ba chàng nhậu tửu mồm toe toét
Bốn lão xơi trà chuyện viển vông
Lối nọ chơi cờ năm kẻ vẫy
Nhà đây tập võ sáu tên gồng
Dân làng hội tết ra mồng bảy
Tám bữa chia bài?! bạn bảo không!
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi