PHẠM KIM LỢI


Chiều Lam Giang
 
Dòng Lam nước chảy vỗ đôi bờ
Vãn cảnh dương tà quá mộng mơ
Bãi cát ngô vờn song đậu nhỏ
Nhà ai khói quyễn dải sương mờ
Tâm hồn nặng nghĩa vời con sóng
Bạn hữu say tình nảy tứ thơ
Tiểu nữ chơi đàn ca ví dặm
Làng quê tĩnh mịch đến không ngờ

Quê Mình Lĩnh Sơn

Bạn hỏi nơi nào đất Lĩnh sơn
Thì đây ruộng mẫu lúa xanh rờn
Trai tài thỏa sức xây lầu mộng
Gái đẹp tha hồ trả nghĩa ơn
Ngõ xóm hô hào gom dọn bẩn
Ngày đêm thổn thức vọng ca đờn
Quê mình đôỉ mới càng thêm đẹp
Quyét vững tay chèo mạnh giỏi hơn
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi