PHẠM KIM LỢI

 
Giận Ngày Ấy . .
 
Ngày ấy . . mà sao cứ giận hoài
Em đi văn nghệ khoác tay ai?
Véo von câu hát trên sân khấu
Thờ thẫn ta xem trước khán đài
Điệu ví " giận thương" người sướng bụng
Giọng hò "đợi bạn" kẻ vui tai
Màn nhung đã khép sương buông lạnh
Gửi lại phía sau tiếng thở dài

Thang Đời Bao Bậc
 
Khắc cốt ghi lòng ta biết ta
Hiểu trăng mấy tuổi bảo trăng già
Còn cười khúc khích chiều hôm trước
Lại cáu om sòm sáng bữa qua
Đốt đuốc soi người ngông thế vậy
Cầm đèn chiếu nguyệt ngố như là . .
Thang đời hỏi được chừng bao bậc ?
Hãy thả hồn thơ với hải hà

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi