PHẠM KIM LỢI
Khoảng giữa hàng tre cuốc gọi hè
Ngàn bông gạo đỏ thắm bờ đê
Người qua trước ngõ tràn hương bưởi
Phượng nở bên đường giỡn chú ve
Thiếu nữ nghiêng đầu đang chải gội
Chàng trai đón bạn đã đi về
Vô tinh nắng cực đời thêm khổ
Chớ gỏi người ta giữa bộn bề

Chiều Tím

Hoàng hôn nhuộm tím cả chân trời
Động nhỏ hang lèn vỗ cánh dơi
Bon trẻ lên đường lui cuối ngõ
Bầy chim đổi chỗ trú bên đồi
Ly trà chát đượm cùng nâng thử
Chén tửu thơm nồng hãy chạm chơi
Chiều buông khói tỏa làn sương mỏng
Cảnh cũ làng xưa két mộng đời
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi