PHẠM KIM LỢI

 
Hỏi Người Xưa
 
Xuân chưa mấy độ  đã đi qua,
Nhắn nhủ ai về nhặt cánh hoa
Nắng sớm bên đường phơi nhụy úa
Sương khuya trước ngõ thấm hương nhoà
Ta nằm nhắm mắt mơ tình cũ
Người bước theo chồng mộng chốn xa
Mới đó mà nay đà bạc tóc
Hỏi người xưa ấy có an hòa.
 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi