PHẠM KIM LỢI

 
Nhớ Trường Xưa
 
Trông mùa phượng nở nhớ trường xưa
Nhớ tuổi hồn nhiên thật dại khờ
Trai gái đuổi nhau chơi tắm nắng
Thầy trò vào lớp học làm thơ
Buông câu tình vụng trao từ ấy
Tựa gốc cây si thẹn đến giờ
Aó trăng ai say trong gió mới
Ta còn cứ  giả bộ làm ngơ
 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi