PHẠM KIM LỢI

 

Phận Hồng Nhan
" Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm "
Nguyễn Du

 

Thương Kiều chuốc phải phận hồng nhan
Gửi mọi niềm riêng giữa tiếng đàn
Lẩy khéo cung sầu tay mãi lựa
Vê tài nốt thảm lệ hoài chan
Nhà tan hiếu trả cây đời rũ
Liễu đổ tình buông giấc mộng tàn
Chọn buổi thuyền xuôi nhằm tuẫn tiết
Giang hà chẳng nỡ . . miệng cười khan

Mùa Thu

 

Hàng xoan trước cổng đã trưng bày
Những lá vàng ươm điểm tại đây
Một lũ chim chuyền ôm vách tổ
Đôi diều cánh sải cọng chùm mây
Trong vườn bướm lượn tìm hương nhũy
Giữa núi ong vờn chọn tẻ cây
Gió vẫy tầng không mà chửa lạnh
Thu mùa đã cố thổi luồng may


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi