PHẠM KIM LỢI
 

Thiếu Nữ

Đầu hương nhụy thoảng tóc trâm cài
Thiếu nữ bên làng đẹp mảnh mai
Thể bướm hoài mơ niềm hãnh diện
Hình ong mãi chuộng vẻ trang đài
Tâm hồn lắng đọng vần thơ thảo
Lãng tử mong chờ ánh nguyệt khai
Gợi nhớ người xưa lòng vẫn nhủ
Còn chi nữa để mộng đêm dài

Nắng Thu

Vẫn trải bên thềm sợi nắng thu
Cành cây trước ngõ bọn chim gù
Hòa bao sữa ấm con hờn dậy
Sưởi những mầm non mẹ hát ru
Cuối tận chân trời mây vẫn trổ
Vời xa lưng rẫy gió đang vù
Tâm hồn lắng đọng nhiều ân nghĩa
Thỏa nỗi say lòng chén rượu tu
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi