PHẠM KIM LỢI


Thu Sầu

Thu sầu lẻ bóng một mình em
Mông huyễn tàn canh tủi gối mềm
Gió chạm sương đày đau mỗi buổi
Mi tràn lệ rỏ xót từng đêm
Heo về lũ nhạn vờn trên núi
Mảnh vỡ vầng trăng rụng dưới thềm
Ngõ trúc bao mùa hương bưởi nhạt
Ai còn ngoảnh mặt để buồn thêm.

Cảnh Đẹp Chiều Thu

Chiều thu nắng đẹp trải ven đồi
Cảnh vật giao hòa quyến rũ tôi
Liễu tím buông mành khoe vạn kiểu
Chè xanh nhú đọt trổ muôn chồi
Cung đàn nhạc trỗi hồn xao xuyến
Thiếu nữ môi hồng giọng lả lơi
Bạn chóng về đây mà thưởng ngoãn
Vùng Gay đổi mới rạng danh ngời.


 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi