PHẠM KIM LỢI
 
 
Thu Vàng
 
Thu vàng lá đổ ngập  đầy sân
Chẳng biết thời gian . . có nợ nần
Để tuổi hoa niên dù mỏi gối
Cho người lữ thứ chửa dừng chân
Vui buồn trải phận luôn thay đổi
Nóng lạnh theo mùa cứ chuyển vần 
Ngỡ bước đời hoa toan chuốc nếm
Nào hay,  bụi lấm áng phù vân 
 
Mơ Khách Đường Xa
 
Ai còn mơ  mãi " khách đường xa "
Hiềm nỗi  thân ta đã quá già
Sương khói phủ mờ vầng nhật nguyệt
Phú thơ khơi sáng mộng trăng hoa
Dẫu cho phai nhạt màu nhân ảnh
Thì vẫn nồng nàn nghĩa bạn ta
Chiều xuống nhạc thơ Hàn Mặc Tử
"Đây thôn vỹ dạ" ngỡ quê nhà.

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi