PHẠM KIM LỢI


Tuổi Mộng Mơ

Mãn khóa tan trường tuổi mộng mơ
Hình dung thưở ấy thật ngu khờ
Nhiều khi ngắm mãi từng trang vở
Mỗi buổi trông hoài mấy ban thơ
Cách biệt phương trời ta chẳng nỡ
Rời xa đất tổ bạn mong chờ
Dù cho thế sự sông bồi lở
Vẫn vọng cung đàn bởi phím tơ


 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi