PHẠM KIM LỢI


Vườn Hoa Gợi Cảm

Vườn hoa gợi những khách đa tình
Lỗng lậy muôn màu bởi sắc xinh
Sứ bưởi huy hoàng say nghĩa bạn
Đào mai rực rỡ thắm duyên mình
Hồng nhung ngóng đợi bùng hương chuẩn
Cúc thọ mong chờ trổ nhũy tinh
Thợ nháy lùng săn vài ảnh mẫu
Rồi đây mấy kiểu được đăng trình

Tình Giễu Cợt

Đêm ngày chỉ trộm nhớ thầm yêu
Mãi đợi người thương ngả bóng chiều
Lệ rỏ hàng mi đầm lá liễu
Sương nhòa ngõ hẻm ướt vườn tiêu
Thêm buồn bởi nhạn thèm trêu khiếu
Bớt sẫu thì ta chuộng thả diều
Hỏi bạn lòng đau còn khéo giễu ?!
Trăng vàng nỡ cợt mối tình xiêu
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi