PHẠM KIM LỢI

 

 

 

 

Xuân  Sầu
 
Xuân về ấm lạnh chốn quê người
Nét mặt con giờ quả kém tươi
Bóng hạc chiều hôm tình thắm thiết
Thềm mây mai sớm nghĩa đầy vơi
Người  đi Tây Trúc buồn câu hát
Tết đến bờ môi  héo nụ cười
Thân dẫu ly quê lòng mãi nhớ
Hình ai in đậm cuối chân trời

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi