QUỲNH HƯƠNG
                 
   Lững Thững Chiều Vàng
 
                    Chiều vàng lững thững nhặt hoa rơi,
                    Nghe gió ru đưa, mộng khó rời
                    Lần lữa quay thuyền neo bến đỗ
                    Loay hoay trải ý xướng thơ mời
                    Đôi khi đối bóng âm thầm nhớ
                    Lắm lúc vờn mây rúc  rích cười
                    Khỏa lấp niềm đơn nơi gác vắng
                    Hương đêm lan tỏa mấy khung trời
  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Hương