QUỲNH HƯƠNG
 

Nỗi Đầy Vơi
       Quý tặng Anh Mai Quang
 
Chia tay giấu lệ ngậm ngùi ơi!
Tàu đã rời ga bến quạnh rồi
Ai rót mật tình lay nguyệt vỡ
Ta về hồ mộng đếm ngày rơi
Lao xao tim sóng chiều giăng lối
Trắc trở đường chim bút nghẽn lời
Trải chút hương quỳnh đêm cuối hạ
Nghe lòng day dứt nỗi đầy vơi .
 
  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Hương