http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

 
Thắm Tình Đồng Điệu

Tàn đông én lượn chở mùa sang
Dáng liễu khoe duyên đợi nắng vàng
Da diết đèn hoa đêm Phố Biển
Nghệch ngờ vần điệu sóng Thu Giang
Nhành mai e ấp hương ngào ngạt
Cánh bướm xôn xao mắt ngỡ ngàng
Xuân chín nâng li cùng chúc phúc
Thắm tình đồng điệu đón ngày quang.


Tết Đến Rồi!
 
Thi nhạc giao duyên,Tết đến rồi!
Đào mai trúc cúc thắm muôn nơi
Bềnh bồng mây sóng trôi về núi
Ngan ngát hương hoa thoảng xuống đời
Ngày sáu khắc lung linh nắng lụa
Tuổi năm lăm lóng lánh xuân thời
Đêm giao thừa ắp đầy mâm cổ
Ngắm ảnh mẹ xưa,thương nhớ ơi!
     
 
 
Chung Điệp Khúc
 
Nghiêng chào chiếc én gọi mùa sang,
Thao thức lòng đêm, dệt mấy hàng
E ấp sau vườn cành liễu rũ
Mơ màng cuối nẻo lưới tơ ràng
Cầm tay khắng khít điệu hòa điệu
Nối vận đậm đà trang tiếp trang
Viễn xứ, sông dinh chung điệp khúc
Ngân nga cung bậcđón xuân vàng.

 
  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Hương