QUỲNH HƯƠNG

 
Xuân Hồng Dệt Mộng
 
Xuân hồng dệt mộng gửi bờ Thương
Chim chích mơ xuân hót cuối vườn
Cẩm chướng khoe duyên xuân...ấp nụ
Ngày xuân ngập nắng liễu...đầm hương
Xuân vo kỷ niệm xuân vàng nhớ
Én buộc xuân tình én nặng vương
Lẩn thẩn thềm xuân...xuân khẽ gọi
Chiều xuân rực rỡ đóa vô thường
 
  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Hương