SONG NGUYÊN

 
Dưới Chân TRIỀU SƠN PHƯƠNG 
 Kính tặng Thiền Sư Minh Đức TriềuTâm Ảnh
 
Tiếng gậy thiền sư ngỡ tiếng sương
Nghe như trúc hát Triều Sơn Phương
Mây giăng đỉnh biếc chùng tơ lụa
Y hiện tầng cao điệp khói hương
Mấy thuở đam mê chìm mộng ảo
Bao lần thầm nhủ sống chân lương 
Mơ sao đến lúc bừng hoa tuệ
Thoắt nhập trăng sao chiếu cõi thường.
                        


 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên