SONG NGUYÊN 

 
Giấc Chiều 
 
Xanh ngọn sala rợp hậu liêu
Lá chao theo sóng nhạc kinh chiều
Ta không là gió vờn lau lách
Ai trải hồn thơ giạt cỏ rêu
Thiếu vắng tri âm nghe vắng lạnh
Nhiều chưa tri kỷ nghĩ chưa nhiều
Thương ơi thái tử Đan ngày ấy
Khóc nỗi Kinh Kha hoảng loạn chiêu
                           
                                        Songuyên.
                                Mùa Vu Lan 2017
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên