Hoàng Hôn Tím
 Songuyen
 


 
 Ngờ ngợ hoàng hôn tím tím dần
 
Thầm nghe nhánh tóc trổ hoa râm
 
Lăn tăn sương đọng nghiêng đầu cỏ
 
Thăm thẳm trăng treo tít cuối ngàn
 
Thu đến xốn xang mùa cúc dại
 
Đông về rạo rực mối tình câm
 
Với tay khơi nhẹ hương ngày cũ
 
Mường tượng như mình ngộ cố nhân

  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên