SONG NGUYÊN
 
Lệ Đá
 
Người ơi! căng lộng cánh buồm lên ,
Xua cuộc tình vào bến lãng quên
Sóng vỗ miên man con nước dẫy
Trăng hờ gờn gợn mặt sông  êm
Ai xô cuộc lữ vào thiên cổ
Ta hát tâm ca giữa cõi thiền
Lệ đá ngầm vương ngàn dặm thẳm
Giọt xanh cát bụi giọt như nhiên.


  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên