SONG NGUYÊN 


Mây Đầu Núi
 
Phủi nhẹ tay lòng cay muối xát 
Nỗi thân đơn trải lạnh trang thơ
Trong im vắng ngỡ yên mà động
Giữa rộn ràng tuy thực hóa mơ
Ngại kẻ thường đêm buồn lá rụng
Xót thuyền giữa cuộc vướng dòng xô
Nghìn năm mây trắng vương đầu núi
Riêng bóng hoàng hoa khói nhuộm mờ..
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên