SONG  NGUYÊN
 
Nghĩ Về Bạn 1 
 
 Tặng Trâu Đo
 
Bàn tay chưa ấm được bàn tay
Sao vội quay lưng cuộc lữ này
Lên núi nghẹn lời ru đá ngủ
Đốt thơ hâm rượu dục men say
Bên đời sương gió ru hồn tục
Trên đám rong rêu nhạt dấu phai
Không lẽ nghĩ đời vương lắm bụi
Người đành ngoảnh mặt lánh nơi đây
 

 

Nghĩ Về Bạn 2
 
 Tặng SÓI ĐẮN ĐO
 
Dõi mắt mòn trông vó ngựa phi
Lòng nghe gợn sóng nỗi kinh kỳ
Đã từng chung sức ngăn tàn lửa
Hiếm lúc rời tay xa cố tri
 
THIÊN HẠ NHẤT GIA lưu Bạch Mã
NGŨ châu toàn cõi chuộng BI PI
Công dày dẫn dắt đàn em trẻ
Hà cớ bèo mây chắn lối đi ?!
 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên