SÔNG TƯƠNG
 
 
Cha Tôi
 
Suốt đời cha cực khổ bần hàn
Nhưng chẳng bao giờ cất tiếng than
Buổi sáng đi cày, trưa cắt cỏ 
Đêm về đơm cá, chiều đào lang
Ruộng gò, ruộng rọc, đồng xanh tốt
Đất thịt, đất soi, bắp trổ vàng
Chịu lạnh cho đời con được ấm 
Kính Trời, tin Phật, trọng tình làng
 
Ngày 18/6/2021

Đời Cha Vất Vả
 
1.
Ba năm Cha Má ở hai phương
Gương vỡ lại lành ôi tấm gương!
Nuôi trẻ lớn khôn trẻ biệt xứ
Dạy con thành đạt con lên đường
Bữa rau bữa cháo khoai ăn đỡ
Lao lý tù đày chuyện bình thường
Bộc trực thẳng ngay như cây trúc
Một lòng sống chết với quê hương
 
2.
Thôi rồi! Cha đã về Tây phương
Hụt hẫng, cháy lòng con, tấm gương!
Trắc trở biết nhờ ai mở lối
Khó khăn biết cậy ai đưa đường
Nhớ lời Cha tụng kinh Bát Nhã
Nghe giọng Cha ngâm chữ Cương Thường
Nước lũ Cha làm sa bắt cá
Nông nhàn đi địu tìm trầm hương
 
3.
Chiều nhìn nhạn lạc nẻo Tây phương
Bỗng nhớ Cha già một tấm gương
Vất vả cày bừa trên ruộng nước
Siêng năng trồng trọt ở bên đường
Chân bùn tay lấm nuôi con học
Dậy sớm thức khuya vẫn bình thường
Nghĩa xóm tình làng luôn tận tụy
Trăng tròn đi lễ Phật dâng hương
 
  Trở lại chuyên mục của : Sông Tương