TÂM AN

Đêm Tàn

Trăng sáng trăng treo đóa ngọc lan,
Trăng tan trăng rụng giọt sương tàn
Hư không mờ ảo hồn hoang lạc
Mộ địa mơ hồ bóng nguyệt đan
Xao xác tiếng gà nao lối xóm
Hững hờ chiếc gối lạnh tâm can
Kìa đôi sẻ nhỏ rung cành biếc
Tỉnh giấc mơ xuân - Tiếc mộng vàng.
                   
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm An