TÂM THÀNH

 
Chiều Làng Tôi

Đứng ngắm chiều tà dưới rặng thông
Bao la bát ngát lúa xanh đồng
Chim trời sãi cánh bay đầy ruộng
Cá nước nuôi bè lội chật sông
Kẽo kẹt hàng tre khoe mát gió
Rì rào đám mạ hứa nhiều bông
Gánh gồng thôn nữ nhanh chân bước
Rạ đốt,tro bay ,khói vẽ rồng
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành