TÂM THÀNH
 
 
ĐÓN NĂM TÂN SỬU
 
Tân Sửu sắp về rồi phải không
Lòng ta bay bổng tựa mây hồng
Ước ao chắp cánh nhìn trời biển
Thích thú vươn mình ngắm núi sông
Trắng hạ đê mê diều sáo trúc
Vàng thu say đắm tiếng tơ đồng
Tuy già đầu óc còn chưa lẫn
Thi phú qua ngày chọi rét đông.
 
LỜI CỦA CHÚ TRÂU
 
Mừng quá từ đây giải phóng rồi
Máy cày thay thế bớt công lôi
Bao năm nặng nợ vì mang ách
Giờ mới yên vui được cổi tời
Lúa gặt vào bao trong phút chốc
Xe kềnh về bãi mấy giây thôi
Đất đai nay gộp thành đồng lớn
Chẳng lẽ giờ trâu đã lỗi thời.
 
XIN CHO KHUÂY KHỎA
 
Rời xa cõi tạm chốn dương trần
Để lại cho lòng tối ám vân
Đừng nói ra đi là vĩnh viễn
Lỡ khi nghĩ đến biết sao gần
Đau lòng con trẻ tình thương cắt
Nát dạ thê hiền nỗi nhớ phân
Cảnh cũ thêm buồn bao kỹ niệm
Xin cho khuây khỏa bớt đôi phần.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành