TÂM THÀNH
 
 
Hồi Tưởng
 
Từ lần giã biệt đến hôm nay
Kỷ niệm buồn vui chứa chất đầy
Những chuyến mưa rào bong bóng vỡ
Vài làn gió thoảng lá me bay
Saigon đẹp đẽ văn minh quá
Thành phố cao sang lịch sử dày
Ngớ ngẩn không quen đi lạc hướng
Dẫn đường điện thoại nhớ cầm tay.

Buồn Ơi Là Buồn

 
Tết nhứt năm nay chẳng muốn rời
Đương còn hương vị kéo dài chơi
Ngờ đâu phố xá không người vãn
Bởi tại cô-vi lắm kẻ lùi
Dịch bệnh thê lương gieo sợ hãi
Nguyên Tiêu ảm đạm đếm sầu rơi
Mệt mề thơ vận hàng nghiêng ngã
Thi sĩ trông trăng nghẹn cú lời.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành