TÂM THÀNH

 
Lẽ Nào…
 
Ý trời sắp đặt chứ không đâu
Nhắc lại buồn vui cái buổi đầu
Ngồi ghế xe hoa ngầu chú rễ
Khoát tà áo cưới ngộ nàng dâu
Nền cao mái thấp quên sao được
Cổng hẹp rào thưa nhớ thuộc làu
Nhà cũ thường khi qua học nhóm
Lẽ nào duyên nợ kết từ lâu.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành