TÂM THÀNH
 
 
Mãi Vọng Ngân

Góp bút yêu đời cùng nữ nhân
Một đôi câu chữ sắp xuôi vần
Nhằm vào dịp lễ tình đôi lứa
Đúng lúc giao mùa điệu vũ vân
Đắm đuối bàn tay em trắng muột
Say sưa giọng nói bậu trong ngần
Tơ duyên chớm nở mùa Xuân thắm
Ấm áp lưu truyền mãi vọng ngân.
 
Buồn Ơi Là Buồn
 
Tết nhứt năm nay chẳng muốn rời
Đương còn hương vị kéo dài chơi
Ngờ đâu phố xá không người vãn
Bởi tại cô-vi lắm kẻ lùi
Dịch bệnh thê lương gieo sợ hãi
Nguyên Tiêu ảm đạm đếm sầu rơi
Mệt mề thơ vận hàng nghiêng ngã
Thi sĩ trông trăng nghẹn cú lời.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành