TÂM THÀNH

 
Tình Đã Sang Sông
 
Thôi hãy dừng tay nhặt lá vàng
Vì người lỗi hẹn bỏ sang ngang
Tin buồn não ruột mày chưng hửng
Sét đánh ù tai mắt ngỡ ngàng
Đau đớn tâm can vì gánh gãy
Đọa đày thân xác bởi hồn tan
Mùa thu hấp hối trong cơn bão
Tình đã sang đông buốt giá tràn

Bão Lũ Chồng Chất

 
Trời buồn trút giận phải không ông?
Sao lũ năm nay cứ chất chồng
Gió thổi tôn bay dường cánh bướm
Trời mưa đất chảy tựa giòng sông
Vùi chôn nhà cửa bao thân xác
Trôi cuốn vườn cây lắm ruộng đồng
Tài sản còn gì đâu để sống
Phen nầy đói khổ hết đường trông

 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành