TÂM THÀNH


Tủi Thân
 
Mai nhà tứ quí lụi tàn đông
Xơ xác thân cây thấy mủi lòng
Lủi thủi đêm ngày doi chục búp
Loay hoay khuya sớm nở mươi bông
Ước sao đẹp dạ người chăm bón
Những muốn vui sân kẻ cấy trồng
Trát phấn tô son nào được chuộng
Chẳng mùi nỏ vị nghĩ buồn không.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành