TÂM THÀNH


Về Chốn Cũ
 
Nói đến Hương Giang kỷ niệm chồng
Khi về chốn cũ ngắm dòng sông
Đậm đà xứ mẹ miền trông đợi
Chan chứa tình cha nỗi nhớ lồng
Nước chảy qua cầu in bóng nguyệt
Thuyền rời khỏi bến ngẩng đầu long
Cố kìm cảm xúc khi xem cảnh
Bỗng thấy xa xa ló dáng hồng.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành