TÂM THÀNH

 
Vô Gia Cư
 
Thời tiết năm nay rét bội phần
Giao mùa sơn cước tuyết đầy sân
Hàng cây vùi xác lìa trần sớm
Ruộng lúa phơi thây nhắm mắt dần
Khốn khổ ông già rơ cặp cánh
Đau buồn bà lão rệu đôi chân
Thương thay những kẻ không nhà cửa
Có phải là đây địa ngục trần.
 
Hẩm Hiu
 
Nhìn qua song cửa thấy mưa rơi
Lòng những bâng khuâng dạ ngậm ngùi
Nghĩ bạn phòng không buồn lẻ bóng
Thương đời gối chiếc lạnh mình côi
Tình duyên trắc trở do thân phận
Cuộc sống lao đao bởi số trời
Vượt khổ nén đè bao tủi hận
Âm thầm lặng lẽ cố chèo bơi

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Thành